9 bin gün prim ödeyen emekli olacak

05 Nisan 2005 Salı

9 bin gün prim ödeyen emekli olacak

ANKARA – Hükümetin hazırladığı ve sosyal güvenlik alanında yeni bir çok düzenlemeler içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarının yasalaşmasından sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını tamamlayıp 9 bin iş günü prim ödedikten sonra emekliliğe hak kazanabilecekler.
Tasarıyla, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişilerin sosyal sigorta riskleri karşısında güvence altına alınması, bu sigorta kollarından yararlanacak kişiler ile bunların yöntemleri tek tek düzenleniyor. Kısa vadeli sigorta kollarını, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları; uzun vadeli sigorta kollarını ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları oluşturuyor. Tasarıda kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamı içinde bulunanlar ile sigorta kapsamında bulunmayanlar tek tek sıralanıyor. Sigorta kapsamındakilere iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde yardımlar sağlanacak. Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun ölü doğmaması ve yaşamaya devam etmesi şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli asgari ücretin altıda biri tutarında emzirme yardımı verilecek. Genel sağlık sigortalısı olanlar koruyucu sağlık hizmetleri, ayakta veya yatarak tıbbi bakım ve tedaviler, analık sebebiyle ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerinden yararlanabilecekler. Sigortalıdan ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 2 YTL, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için yüzde 10 ile 20, ayaktan tedaviden sağlanan diğer sağlık hizmetleri için ise yüzde 3 ile yüzde 6 arasında katılım payı alınacak. > TBMM BÜROSU

benzer konular

İşsizlerin ve ev hanımlarının emekli olması kolaylaşıyor

YENİ sosyal güvenlik sisteminin yürürlüğe girmesi ile birlikte, çalışmadan emekli olmak kolaylaşacak. Mevcut sistemde; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalısı olarak, çalışmadan emekli olabilmenin belli koşulları vardı.

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olacak?

9 bin gün prim ödeyen emekli olacak 05 Nisan 2005 Salı ANKARA – Hükümetin hazırladığı ve sosyal güvenlik alanında yeni bir çok düzenlemeler içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarının yasalaşmasından sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını tamamlayıp 9 bin iş günü prim ödedikten sonra emekliliğe hak […]

Malulen emekli olabilmenin şartları

Avrupa’da yaşayıp da malulen emekli olan Türkler, Türkiye’den de nasıl emekli olabilir, şartları nelerdir, aylık hangi koşullarda bağlanır. İşte Avrupa’da yaşayan malulen emekli Türklerin, Türkiye’de de emekli olabilmenin yolu

SSK ve Emekli Sandığı aylıklarına tırpan geliyor

Böylece emeklinin eline daha az para geçecek sigortalılar arasında, emeklilik şartlarından aylık bağlama oranlarına kadar bir çok konudaki farklılıkların ortadan kaldırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Reformu`nun görüşülmesine Meclis`te başlandı. Her bölüm bir maddeymiş gibi kabul edilerek görüşüleceğinden, taşarının bu hafta yasalaşması söz konusu. Peki yeni sistemde neler olacak?