Almanya-İkamet müsaadesi”nin türleri Aufenthaltsgenehmigung

Almanya-İkamet müsaadesi”nin türleri Aufenthaltsgenehmigung

Almanya’da, 01.01.1991 tarihinden beri yürürlükte bulunan Yabancılar Yasasının (Ausländergesetz-AuslG) 5’inci maddesi, “ikamet müsaadesi”nın (Aufenthaltsgenehmigung) türleri aşağıdaki gibidir;

  •  “oturma izni” (Aufenthaltserlaubnis),
  • “oturma hakkı” (Aufenthaltsberechtigung),
  • “amaca bağlı oturma izni” (Aufenthaltsbewilligung) ve
  • özel oturma izni (Aufenthaltsbefugnis)

olarak belirlemiştir.

1-“Oturma izni”, Almanya’da belirli bir amaçla, örneğin ziyaret, eğitim, staj.. gibi amaçlarla ikamet etmeyen, bağımlı veya bağımsız olarak çalışarak geçimini sağlayan yabancı uyruklulara verilen ikamet müsadesidir; “süreli” (befristete Aufenthaltserlaubnis) veya “süresiz” (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) olarak verilebilmektedir.

2-“Oturma hakkı” Almanya’da, “oturma izni” sahibi olarak belirli bir süre (8 yıl) ikamet etmiş yabancı uyruklulara verilen güvenceli ikamet müsaadesidir.

3-“Amaca bağlı oturma izni” (Aufenthaltsbewilligung), Almanya’da, örneğin eğitim, ziyaret gibi belirli bir amaçla ikamet eden yabancılara, en çok 2 yıl süreli olarak verilen ve süresi aynı amaçla ikamet kaydıyla en çok 2 yıl uzatılan süreli bir ikamet müsaadesidir.

4-“Özel oturma izni” ise, devletler hukukuna göre veya insani nedenlerle ya da Almanya Federal Cumhuriyetinin çıkarları gereği Almanya’da kalmasına müsaade edilmesi gereken ve kendilerine “oturma izni” (Aufenthaltserlaubnis) verilemeyen yabancı uyruklular için öngörülmüş bir ikamet müsaadesi türüdür.

Kendilerine, sayılan bu ikamet müsadelerinden biri verilemeyen, ancak siyasi, İnsani, … nedenlerle sınır dışı edilemeyen yabancı uyrukluların Almanya’da ikametlerine müsamaha edilmekte; kendilerine, Yabancılar Yasası hükümlerine göre, “müsamaha belgesi” (Duldung) verilmektedir.

Almanya’da sığınma talebinde bulunan yabancı uyruklulara ise, işlemler sonuçlandırılacağına kadar, Sığınma Usul İşlemleri Kanununa göre (Asylverfahrensgesetz) “ikamet müsaadesi” (Aufenthaltsgestattung) verilmekte; sığınma talebi reddedilen yabancı uyrukluya ise, Yabancılar Kanununa göre “özel oturma izni” (Aufenthaltsbefugnis) verilmektedir.

Federal Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı, 19.05.1997 tarihli Genelgesiyle, Almanya’ya 15.05.1997 tarihinden sonra girmiş olan sığınmacıların (kendilerine Sığınma Usul İşlemleri Kanununa göre, “ikamet müsaadesi” (Aufenthaltsgestattung) verilmiş olanların), Almanya’da kalmalarına müsamaha edilen yabancı uyrukluların (kendilerine, Yabancılar Yasasına göre “müsamaha belgesi” (Duldung) verilmiş olanların) ve “özel oturma izni” (Aufenthaltsbefugnis) sahibi olan yabancı uyrukluların “Alman iş piyasası”na girmelerini önlemişti.

Federal Çalışma ve Sosyal Düzen Bakanlığı, 17.09.1998 tarihli Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde (Arbeitsgenehmigungsverordnung) yaptığı bir değişiklikle, “Aufenthaltsgestattung”, “Duldung” ve “Aufenthaltsbefugnis” sahibi yabancı uyruklulara Almanya’da iş piyasasına girme ve “işçi” veya “müstahdem” statüsünde çalışma olanağı tanımıştır.

Kaynak: Berlin Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Benzer konular

İkamet Hakları

İkamet Hakları D. İkamet Hakları Alman İkamet Yasası`nın (Aufenthaltsgesetz) 4.maddesinin 1. bendine göre, yabancıların Almanya`ya gelebilmeleri ve Almanya`da ikamet edebilmeleri için temel kural, giriş izni (vize) veya belli bir süre için verilen oturma izni (Aufenthaltserlaubnis) veya süresiz verilen yerleşim izni (Niederlassungerlaubnis) alınmasıdır. Almanya`da ikamet edebilmek için ikamet izninin gerekli olduğu prensibinin istisnaları arasında, Avrupa Birliği […]

Devamını oku

Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler İçin Dövizle Askerlik’ten Faydalanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.

Devamını oku

Almanya Vizesi Türleri ve Şartları

Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Almanya konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi Vergi Levhasının Fotokopisi

Devamını oku

Tutuklu Ve Hüküm’lü Olanlar İçin Faydalanma Koşulları

Oturma veya Çalışma İznine Sahip Olarak Yabancı Ülke İçerisin’de İkamet Etmek’te İken Tutuklu Ve Hüküm’lü Olanlar İçin Faydalanma Koşulları Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek yabancı ülkede ikâmet etmekte iken tutuklu veya hükümlü olarak bulundukları ülkelerde cezaevine girenlerden, cezaevinde de gelir vergisine tâbi olarak ücret veya maaş alanlar, oturma veya çalışma izinlerinin devam etmesi, tahliyelerini müteakip bulundukları ülkedeki statülerin muhafaza etmeye devam etmeleri ve sınır dışı edilmemeleri kaydıyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.Bu durumda bulunan vatandaşlarımızın, bu şekilde cezaevinde geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için fiilen yurtdışında geçirilmesi gereken süreden sayılır.

Devamını oku