Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan;

  • Yurda kesin dönüş yapamazlar,
  • Her takvim yılı içinde temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere toplam 6 aydan fazla süre ile yurtiçinde bulunamazlar.
  • Yabancı ülkede oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi, meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edemezler.
  • Yabancı ülkelerde resmî görev alamazlar,
  • Ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilemez.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülükleri devam edenler, durumlarında ve adreslerinde meydana gelen değişiklikleri bir ay içinde askerlik şubelerine ve konsolosluklarına bildirirler.

38 yaşındaki yükümlülerden, sağlık durumunun askerlik yapmasına engel teşkil ettiğini düşündüğü için sağlık durumunu açıklığa kavuşturuncaya kadar öngörülen dövizi ödemek istemeyenler, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmak zorundadırlar.

Bunlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar sağlık işlemlerini sonuçlandırmadıkları takdirde, daha sonra “Askerliğe Elverişlidir” kararlı rapor almaları halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri durumunda 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parası ödemek zorundadırlar.

Bu nedenle, bu durumda bulunan ve 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar sağlık işlemlerinin sonuçlanmayacağı anlaşılanların, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamaları uygun bir hal tarzıdır. Bu şekilde 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlayanlar, temel askerlik eğitimine başlamadan veya başlamış olsa dahi, tamamlamadan “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor almaları durumunda, ödemiş olduğu dövizi geri alabilmektedirler.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, ödemelerini ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar yurda giriş-çıkışlarında pasaportlarına mutlak surette giriş-çıkış damgası bastırırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, yükümlülüklerini tamamlamak kaydıyla, yaş sınırını beklemeden yurda kesin dönüş yapabilirler.

Benzer konular

Yükümlülerin Yapacakları Ödeme Zamanları

Yükümlülerin Yapacakları Ödeme Zamanları 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru esnasında peşin ya da dörtte birini peşin, kalanını 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar olmak üzere en çok üç eşit taksitte ödeyebilirler. 38 yaş sınırını aşanlar, 7.668 Euro veya karşılığı yabancýı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak öderler. […]

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır

Devamını oku