Terhis İle İlgili Bilgiler

Terhis İle İlgili Bilgiler

Geçici Terhis

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 21 gün süreli temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için eğitim birliği tarafından “geçici terhis belgesi” tanzim edilir ve kendilerine verilir.


Kesin Terhis

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizin tamamını ödeyen ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için askerlik şubeleri tarafından “kesin terhis belgesi” tanzim edilir ve onay için askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairelerine gönderilir.

Yükümlüler tarafından ödenen dövizin Askerlik daireleri tarafından onaylanarak askerlik şubelerine gönderilen “kesin terhis belgesi”nin birer sureti vatandaşlarımızın adreslerine gönderilir, konsolosluklara da bilgi verilir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında kesin terhis edilenler, kesin terhislerinin yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren yedeklik yoklamalarını yaptırırlar. Yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkanlar, yedeklik yoklamalarını yaptırmazlar.

Benzer konular

Temel Askerlik Eğitimi

Temel Askerlik Eğitimi Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimini Burdur 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapmaktadırlar. Temel askerlik eğitimini yapmak üzere yurda gelenlere, eğitim birliği tarafından şahsi ihtiyaçlarını karşılayacakları her türlü malzeme verilmektedir (iç çamaşırı, temizlik malzemesi, eğitim elbisesi, ayakkabı, havlu vb.). Ancak, vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde şahsi temizlik […]

Devamını oku

Yükümlülerin Ödeme İşlemleri ve Uyması Gereken Hususlar

Yükümlülerin Ödeme İşlemleri ve Uyması Gereken Hususlar Ödemeler: Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla, T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu […]

Devamını oku

Özlük Hakları İle İlgili Bilgiler

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tâbi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar.

Devamını oku

İzin Ve İstirahat’ları İle İlgili Bilgiler

Yükümlere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından dört güne kadar izin verilir.

Devamını oku