İzin Ve İstirahat’ları İle İlgili Bilgiler

İzin Ve İstirahat’ları İle İlgili Bilgiler

  • Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminin süresinin 21 gün olması nedeniyle, yükümlülerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yükümlüler, fiilen 21 gün süreli temel askerlik eğitimine tâbi tutulurlar.
  • Yükümlere; ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde tugay komutanı veya daha üst komutanlık tarafından dört güne kadar izin verilir.
  • Zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre kadar izin verilir.
  • Ana, baba, büyükanne, büyükbaba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü veya ana, baba, eş ve çocuklarının ağır hastalıkları halinde verilen izinlerle, zelzele, su baskını yangın gibi tabii afetlerde kuvvet komutanlığının emriyle afetin gerektirdiği süre verilen izinler askerlik hizmetinden sayılır.

Benzer konular

Özlük Hakları İle İlgili Bilgiler

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tâbi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar.

Devamını oku

Temel Askerlik Eğitimi

Temel Askerlik Eğitimi Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, 21 gün süreli temel askerlik eğitimini Burdur 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda yapmaktadırlar. Temel askerlik eğitimini yapmak üzere yurda gelenlere, eğitim birliği tarafından şahsi ihtiyaçlarını karşılayacakları her türlü malzeme verilmektedir (iç çamaşırı, temizlik malzemesi, eğitim elbisesi, ayakkabı, havlu vb.). Ancak, vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde şahsi temizlik […]

Devamını oku

Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Yükümlülerin Sağlık İşlemleri Temel askerlik eğitimini yapan yükümlülerin sağlık işlemleri Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince yürütülür. Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 8 günü kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 8 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. Hava […]

Devamını oku

Terhis İle İlgili Bilgiler

Terhis İle İlgili Bilgiler Geçici Terhis Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 21 gün süreli temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için eğitim birliği tarafından “geçici terhis belgesi” tanzim edilir ve kendilerine verilir. Kesin Terhis Dövizle askerlik hizmeti kapsamında öngörülen dövizin tamamını ödeyen ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar için askerlik şubeleri tarafından “kesin terhis belgesi” tanzim edilir ve onay […]

Devamını oku