Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmanın Sonuçları

Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkmanın Sonuçları

Vatandaşlıktan çıkma eşin vatandaşlığına tesir etmez (md. 31). Buna mukabil çocukların vatandaşlığına tesiri vardır, bu tesir baba ve ana yönünden ayrı ayrı düzenlenmiştir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki çocuklar yönünden Türk vatandaşlığının kaybı, kendilerinin vatansızlığına neden olacaksa Türk vatandaşlığını muhafaza ederler (md. 32/IV).
Vatandaşlıktan çıkma, çocuklar küçük de olsa prensip olarak onların vatandaşlığını etkilemez; vatandaşlıktan çıkan baba ise çocuğun anaya bağlı olarak Türk kalması, vatandaşlıktan çıkan ana ise babaya bağlı olarak Türk kalması esastır. Bununla beraber Türk vatandaşı olan ana veya baba ile çocuğun bağlantısı kalmamış yahut zayıflamışsa çocuğun vatandaşlıktan çıkan eşi takip etmesi uygun görülmüştür. Buna göre:

Vatandaşlıktan çıkan baba ise; babanın küçük çocukları,

  • ananın ölmüş bulunması,
  • ananın yabancı olması,
  • velayetin babada bulunması ve anadan yazılı muvafakat alınması hallerinde, “babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler.” (md. 32/I).

Vatandaşlıktan çıkan ana ise; ananın küçük çocukları,

  • babanın ölmüş bulunması,
  • babanın yabancı olması,
  • velayetin anada olması ve babadan yazılı muvafakat alınması hallerinde, “analarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybederler.” (md. 32/II).

Baba veya ananın yazılı muvafakat vermemesi durumunda mahkemeden alınacak karara göre işlem yapılacaktır (md.32/I,II).
Bütün bu hallerde çocuk 15 yaşından büyükse çocuğun yazılı muvafakati aranır (md.32/III).[10]

Benzer konular

Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Şartları

Bu unsurların mevcudiyeti Türk Hukukuna göre tespit edilecektir. Reşit olmak, kişiyi reşit kılan bütün durumları kapsayan bir ifadedir; dolayısıyla 18 yaşın ikmali (MK. md. 11/I), evlenme (MK. md.11/II) ve kazai rüşt (MK. md. 12) durumları reşit olmak unsurunun yerine gelmesini sağlar.

Devamını oku

Türk Vatandaşlığından Çıkma ve Yabancı Vatandaşlığa Geçme İzni

Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek isteyen bir Türk vatandaşı için takip edilecek iki yol vardır; ya Türk vatandaşlığından çıkma izni talep edecektir ya da Türk vatandaşlığını muhafaza etmek kaydıyla yabancı devlet vatandaşlığını da kazanma (çifte vatandaşlık) izni talep edecektir. Bu iki yoldan birini takip etmeksizin kendi istekleriyle yabancı bir devlet vatandaşlığını elde eden Türk vatandaşları cezai nitelikte olan Türk vatandaşlığını kaybettirme muamelesine maruz kalabilirler[2].

Devamını oku

Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni

İçişleri Bakanlığının çıkma izni vermesi üzerine, “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” ilgilinin Türk vatandaşlığından çıktığını belirten bir “çıkma belgesi” düzenler. Çıkma belgesinin verilmesiyle kişi Türk vatandaşlığını kaybeder (md. 23/I). Türk vatandaşlığının kayıp anı çıkma belgesinin verildiği andır.

Devamını oku

Türk Vatandaşlığından Çıkış ve Askerlik

Türk Vatandaşlık Kanunu`na göre, izin alarak Türk vatandaşlığından ayrılmak mümkündür. Yasanın 20. – 23. maddeleri ile 29. maddesi, izin alarak Türk vatandaşlığından çıkışın nasıl olacağını ve bunun hukuki sonuçlarını belirlemektedir. Ayrıca, Türk Vatandaşlığı Kanunu´nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de bu konulara açıklık getirmektedir.

Devamını oku