Almanya’da Evlilik

Almanya’da Evlilik

Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. “İddet müddeti” denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye’den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler. Konsolosluklarda, sadece iki Türk vatandaşı evlenebilir. Evleneceklerden birinin yabancı  uyruklu veya çifte uyruklu olması halinde, evlenme Alman makamında yapılır. Evlenme aktinden sonra, evlenme belgesinin bir adet aslının, en geç bir ay içinde konsolosluğa gönderilmesi lazımdır. Evlenme başvurusu evleneceklerden birinin çifte tabiyetli olması halinde sadece Türk vatandaşı olanın bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Her iki tarafın çifte uyruklu olması halinde evlenme bildirimi erkeğin bağlı olduğu Başkonsolosluğa yapılır. Bir ay içinde bildirilmeyen evliliklerde, geç bildirmekten dolayı ceza alınmaktadır. (Ceza miktarı 2 Euro)

 •  Kanunlarımıza göre, erkek ve kızlar 18 yaşını doldurduklarında reşit sayılırlar.
 • Erkekler 17, kızlar 15 yaşını bitirince, anne-baba izniyle evlenebilirler.
 • Erkek 15 yaşından büyük, 17 yaşından küçük, kız 14 yaşından büyük, 15 yaşından küçük ise ancak mahkeme kararı ile evlenebilir.

İki Türk vatandaşı arasında:

 • Nüfus hüviyet cüzdanları,
 • Pasaportlar,
 • Üçer adet fotoğraf.
 • Başvuru, erkeğin oturduğu yer Başkonsolosluğuna şahsen yapılır.

Türk Vatandaşı ile yabancı veya çifte uyruklu arasında:

Vatandaşımızdan:

 • Nüfus hüviyet cüzdanı,
 • Pasaportu.

Yabancıdan veya çifte uyrukludan :

 • Kimlik belgesi (Personalausweis),
 • Doğum belgesi (Internationale Geburtsurkunde),
 • Bekar olduğuna dair belge veya kesinleşmiş  boşanma kararı (boşanmış ise) veya ölüm belgesi (eşi ölmüş ise).
 • İkametgah belgesi (Meldebescheinigung)
 • Başvuru, Türk vatandaşının kayıtlı olduğu yer konsolosluğuna şahsen yapılır.

Yukarıdaki belgelere ilaveten, kişilerin durumlarına göre aşağıdaki belgeler de istenir:

Reşit olmayanlar için:

 • Anne-baba izni (muvafakatname),
 • Anne-baba boşanmış ise, velayete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının aslı veya tasdikli fotokopisi,
 • Anne-babadan biri ölmüş ise, bununla ilgili belge.

Boşanan vatandaşlarımızın,

 • Kesinleşmiş mahkeme kararı veya tasdikli fotokopisi,
 • Kadınlarda, iddet müddetinin kaldırıldığına dair mahkeme kararı.

Benzer konular

Almanya’da Evlilik

Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. “İddet müddeti” denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye’den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler

Devamını oku

Almanyada Evlenme

Türk Medeni Kanununa göre evlenme yaşı 18’dir. İstisna olarak erkek veya kadın, kanuni temsilcisinin rızası ile 17 yaşını doldurunca, mahkeme kararı ile de 16 yaşını doldurunca evlenebilirler. Evlenecek taraflar Türk vatandaşı iseler Türkiye’de, Almanya’da Başkonsolosluklarımızda veya Alman Evlendirme Dairelerinde evlenebilirler. Tarafların biri Alman, diğeri Türk ise ve Almanya’da ikamet ediyorlarsa Almanya’da evlendirme dairesinde (Standesamt) evleneceklerdir. Evlilik, nikah tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili Başkonsolosluğumuza bildirilmelidir.

Devamını oku

Aile Birleşimi

Yürürlükteki İkamet Yasasına göre evli eşi Almanya’da evlilik yaşamını sürdürmek üzere getirebilmek için ailenin geçimini sağlayacak yeterli gelir, uygun büyüklükte konut, en az 5 yıl oturma hakkına (Aufenthaltserlaubnis) veya yerleşme hakkına (Niederlassungserlaubnis) sahip olmak gerekmektedir. Yeni kanun, Almanya’ya gelecek eşin temel düzeyde Almanca bilmesi yönünde ilave bir şart getirmiştir.

Devamını oku