Başvuru Belgesi

Başvuru Belgesi

  • Ödeme ve son yoklama sağlık muayene işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesinin ilgili bölümünü imzalarlar.

Sevke Tâbi Yükümlü Listeleri

  • Dövizle askerlik hizmeti kapsamında sevke tâbi olanların konsolosluklara gönderilen isim listeleri, başvuruların yapıldığı konsolosluk esasına göre düzenlenmektedir. Bu nedenle, sevke tâbi vatandaşlarımızın, başvuruyu yaptıkları konsolosluktaki listelere bakmaları gerekmektedir.
  • Zamanında başvurduğu halde, “sevke tâbi yükümlülerin isim listesi”nde ismini bulamayanlardan, sevkini talep eden veya daha sonraki celp dönemlerine plânlı olduğu halde erken sevk edilmek isteyenler, MSB Asker Alma Dairesi Başkanlığının 00.90.312.402.34.16- 0312.402.34.17 veya 402.34.47 numaralı telefonları ile veya 00.90.312 419 36 74- 417 76 33 numaralı faksları ile irtibata geçerler ve buradan alacakları cevaba göre hareket ederler.

Benzer konular

Özlük Hakları İle İlgili Bilgiler

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanan yükümlüler; temel askerlik eğitimi süresince 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tâbi olarak askerlik hizmetini yapan yükümlülerin sahip oldukları özlük haklarından aynen yararlandırılırlar.

Devamını oku

Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Yükümlülerin Sağlık İşlemleri Temel askerlik eğitimini yapan yükümlülerin sağlık işlemleri Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Muayeneleri Yönergesi gereğince yürütülür. Temel eğitimi sırasında, sağlık kurumlarında geçen tedavi, hava değişimi, istirahat ve izin süreleri toplamının 8 günü kadarı hizmetten ve askerlikten sayılır, 8 günden fazlası sayılmaz, sayılmayan süre kadarı tamamlattırılır. Hava […]

Devamını oku

Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler İçin Dövizle Askerlik’ten Faydalanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır

Devamını oku