Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle Askerlik Hizmeti

1. Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

2. Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,

3. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yurt dışında geçirilmesi gereken süre boyunca ve başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerinin devamı süresince ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı dövizleri yurtiçinden transfer edilenler,

4. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan;

a. Yurda kesin dönüş yapanlar,

b. Sınır dışı edilenler,

c. Her takvim yılı (1 ocak-31 aralık tarihleri arası) içerisinde, temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunanlar,

ç. Yabancı ülkedeki oturma veya çalışma izinleri devam etse dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler,

5. Dövizle askerlik hizmeti dışında, er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar,

6. Oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen ve yurt dışında lisans veya daha düşük düzeyde öğrenim görenler,

7. YÖK, MEB veya yurt içinde herhangi bir kişi veya kurumdan burs alarak yüksek lisans veya doktora eğitimi için yurt dışına gidenler,

8. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, bu kapsamda yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Benzer konular

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Devamını oku

Dövizle Askerlik Geri Ödeme İle İlgili Hususlar

Dövizle Askerlik Geri Ödeme İle İlgili Hususlar Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, kapsamdan çıkartılanlara, askerlik görevlerini, yurt içinde tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra, Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde, Temel askerlik eğitimi […]

Devamını oku

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Devamını oku