Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler

Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler

Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 3 ay önce bölgesinde ikâmet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

İşçiler İçin Gerekli Belgeler

 • 1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
 • 2. Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,
 • 3. Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,
 • 4. Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,
 • 5. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

İşverenler İçin Gerekli Belgeler

 • 1. Bulunduğu yabancı ülkenin resmi makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
 • 2. Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,
 • 3. Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,
 • 4. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Bir Meslek veya Sanatı İcra Edenler İçin Gerekli Belgeler

 • 1. Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
 • 2. Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,
 • 3. En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Gemi Adamları İçin Gerekli Belgeler

 • 1. Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,
 • 2. Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüüü kaydı sureti,
 • 3. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,
 • 4. Gemi adamı cüzdanı sureti,
 • 5. En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımızın, yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde bir hizmet akdine dayanarak en az toplam 1095 gün süreyle fiilen çalışmaları, ücretlerini yabancı ülke parası olarak almaları ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumlarının devam etmesi gerekmektedir.

Türk bandıralı gemilerde çalışan veya yurt içinde kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde çalışanlar, dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarına başvururlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Benzer konular

Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler İçin Dövizle Askerlik’ten Faydalanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.

Devamını oku

Askerlik Egitimini Yapmak İçin Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler

Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Devamını oku

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Devamını oku