Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler

Askerlik İşlemleri – Askerlik Erteleme

Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında

  • Pasaportlarını,
  • Nüfus cüzdanlarını
  • Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini,
  • Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanlarını,
  • Dövizle askerlik başvuru belgesinin bir suretini,
  • Başka bir ülke vatandaşlığını da taşıyanlar ise, bu ülkeye ait pasaportlarını veya kimlik kartlarını da yanlarında getirirler.

benzer konular

Başvuru Belgesi

Ödeme ve son yoklama sağlık muayene işlemlerini tamamlayanlar, konsolosluklar tarafından haklarında düzenlenen “dövizle askerlik hizmetine tâbi yükümlülerin başvuru belgesinin ilgili bölümünü imzalarlar.

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İLE İLGİLİ OLARAK EN ÇOK SORULAN SORULAR

YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞIYORUM VE BU NEDENLE DE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Askerlik İşlemleri – Askerlik Erteleme

Erkek öğrenciler askerlik ertelemesi yaptırabilmek için 19 yaşından itibaren Eğitim Ataşeliği’nde her öğrenim seviyesi için bir kez dosya açtırmak ve her dönem öğrenime devam ettiklerine dair bilgi vermek zorundadırlar. Eğitim Ataşeliği’nde dosyası bulunan ortaöğretim öğrencileri Ağustos ayında, yükseköğrenim öğrencileri de Eylül ayında (engeç 30 Eylül tarihine kadar)askerliklerini erteletmek zorundadırlar.

Dövizle Askerlik Hizmeti İcin Yapılan Başvurular’da Ödeme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında Pasaportlarını, Nüfus cüzdanlarını Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini, Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi […]

Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler

Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında Pasaportlarını, Nüfus cüzdanlarını Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini, Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi […]

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Dövizle Askerlik Geri Ödeme İle İlgili Hususlar

Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında Pasaportlarını, Nüfus cüzdanlarını Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini, Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi […]

Dövizle Askerlik Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında Pasaportlarını, Nüfus cüzdanlarını Oturma veya çalışma izinleri pasaportlarında mevcut değilse, oturma veya çalışma izin belgelerini, Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi […]

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır

Dövizle Askerlik Hizmeti

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.