Askerlik İşlemleri – Askerlik Erteleme

Askerlik İşlemleri – Askerlik Erteleme

Erkek öğrenciler askerlik ertelemesi yaptırabilmek için 19 yaşından itibaren Eğitim Ataşeliği’nde her öğrenim seviyesi için bir kez dosya açtırmak ve her dönem öğrenime devam ettiklerine dair bilgi vermek zorundadırlar. Eğitim Ataşeliği’nde dosyası bulunan ortaöğretim öğrencileri Ağustos ayında, yükseköğrenim öğrencileri de Eylül ayında (engeç 30 Eylül tarihine kadar)askerliklerini erteletmek zorundadırlar.

İlk defa erteleme işlemi yaptıracak yükümlüler için gerekli belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı ve Pasaport,
 • Çalışma Müsaadesi (Arbeitserlaubnis) aslı ve fotokopisi, işsizlik belgesi veya sosyal yardım aldığına dair belge(Pasaportlarında süresiz oturma müsaadesi (Unbefristet) veya oturma hakkı (Aufenthaltsberechtigung bulunanların Çalışma Müsaadesi getirmesine gerek yoktur.)
 • Çalışma belgesi (Arbeitsbescheinigung),aslı ve fotokopisi, ve çalıştığına dair son aylık maaş kağıdı aslı ve fotokopisi,
 • Pasaporttaki oturma müsaadesinin (Aufenthaltserlaubnis) fotokopisi,
 • Altı adet vesikalık fotoğraf,
 • İşveren olanlar için :”Gewerbe” (Serbest iş yapma ruhsatı) ve fotokopisi ve vergi belgesi,
 • İşsiz olanlar için : Arbeitsamt’tan alınan işsizlik belgesinin aslı ve fotokopisi veya işsizlik parası alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi.

İkinci ve daha sonraki ertelemelerde getirilecek belgeler:

 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Çalışma belgesinin (Arbeitsbescheinigung) aslı ve fotokopisi,
 • Oturma müsaadesinin fotokopisi, işsiz olanların, Arbetsamt’tan aldıkları işsizlik belgesi veya işsizlik parası aldıklarına dair belge.

Öğrencilerin Askerlik İşlemleri

Öğrenci dosyası açtırmak için gerekli  belgeler:

Ortaöğrenim öğrencileri için:

 • Başvuru formu, ( Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • Yeni tarihli öğrenci belgesi,
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • Pasaport,
 • 5 adet fotoğraf,
 • Anne veya babanın çalışma müsaadesi.

Almanya’da liseyi bitirip yüksekokulda okuyanlar için:

 • Başvuru dilekçesi,  (Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • 7 adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenci belgesi aslı ve tercümesi, (2 adet)
 • Nüfus cüzdanı ve 2 adet fotokopisi,
 • Lise diploması ve 2 adet fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi, (Askerlik çağına girmiş olanlardan istenir ve ilgili Askerlik şubesinden alınır.)
 • Pasaport,
 • 10 adet 0,55 Euro’luk  posta pulu.

Türkiye’de öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanıp yüksekokulda okuyanlar için:

(Türkiye’de M.E.Bakanlığında özel öğrenci dosyası açtırmadan gelenler)

 • Başvuru dilekçesi, (Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • Lise diploması aslı ve 2 adet fotokopisi,
 • Kayıt belgesi, (Akseptans)
 • ÖSS sonuç belgesi,
 • Nüfus cüzdanı ve 3 adet fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi,
 • Zorunlu hizmetle yükümlü ise, zorunlu hizmet belgesi,
 • İstifa belgesi, (Devlet memuru ise)
 • 7 adet fotoğraf,
 • 10 adet 0,55 Euro’luk  posta pulu.

Türkiye’de üniversiteyi bitirip master – doktora yapanlar

(Türkiye’de M.E.Bakanlığında özel öğrenci dosyası açtırmadan gelenler):

 • Başvuru dilekçesi, (Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • Üniversite diplomasının aslı ve 3 adet fotokopisi,
 • Kayıt belgesi, (Akseptans)
 • Nüfus cüzdanı ve 3 adet fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi,(bağlı bulunulan Askerlik Şubesinden alınır. Askerlik kararı aldırmış ve başvuru sırasında sevk tehiri süresi olması gerekir)
 • Zorunlu hizmetle yükümlü ise zorunlu hizmet belgesi,
 • İstifa belgesi, (Devlet Memuru ise)
 • 7 adet fotoğraf,
 • 10 adet 0,55 Euro’luk  posta pulu.
 • Başvuruların Eğitim Ataşeliğine yapılması gerekmektedir.  askerliğini 38 yaşına kadar, her üç yılda bir erteletme yükümlülüğünden kurtalmaktadırlar.

Dövizle Askerlik

Bedelli Askerlik Başvurusunda Getirilecek Belgeler:

 • Başkonsolosluk tarafından düzenlenen ve bir doktor tarafından imzalanıp mühürlenmiş Son Yoklama Formu,
 • Paranın yatırıldığına dair makbuzun aslı ve üç adet fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Çalışma müsaadesi, çalıştığına dair belge veya işsiz olduğuna dair belge ve fotokopileri,
 • Pasaporttaki tüm yazılı sayfaların fotokopisi,
 • 7 adet vesikalık fotoğraf,
 • Üç yıllık ihtiyarlık sigortası ödediğini gösteren belgelerin fotokopileri.

İşveren için:

Yabancı ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olarak bir işyerinde en az üç yıl süreyle işveren olarak faaliyette bulunduğunu gösteren belge. Kamu Düzeni Dairesi (Ordnungsamt), Sanayi ve Ticaret Odası(IHK) veya işyeri açma iznini veren makamdan (Gewerbeamt) temin edilecek, işyerinin halen faaliyet gösterdiğini teyid eden onaylı bir belge.

Gemi adamı için :

Bir hizmet akdine dayanarak  yabancı bandralı gemilerde en az üç yıl fiilen çalıştığını gösteren belge ve ücretini yabancı ülke parası olarak aldığını gösteren belge.

Önemli!

 • Yeni uygulanacak askerlik bedeli miktarı belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.
 • Dövizle Askerliğe başvuru için, oturma ve çalışma iznine sahip olarak fiilen yurtdışında en az üç yıl süre ile bulunma ve bir yıl çalışma şartı vardır.
 • 1 Haziran 1992 tarihinden önce oturma ve  çalışma iznine sahip olarak yurt dışında bulunanlar için ise bir yıl ikamet etmiş olmak ve bir yıl çalışması yeterlidir.
 • Ödenecek toplam bedel 5.112.- EUR olup ilk taksit 1.278,- EUR olmak üzere kalan 3.834.- EUR üç eşit taksit halinde 38 yaş sonuna kadar ödenebilir. Bedelin tamamının bir kerede ödenmesi de mümkündür.
 • Eğitim süresi bir aydır.
 • Dönemler: 2-4 Ocak, 1-3 Nisan, 1-3 Temmuz, 1-3 Ekim’dir.
 • Dövizle askerliğe gitmek isteyenlerin, gitmek istedikleri dönemden en az altı ay önce belgelerini tamamlaması gerekmektedir.
 • 38 yaşını dolduranlar, dövizle askerlik hakkını kaybederler.
 • Gerekli şartları haiz olanlar, bir başka ifadeyle, işçi, işveren veya meslek ya da sanat icra eder sıfatlarıyla en az 3 yıl Almanya’da bulunanlar dövizle askerliğe karar aldırmakla pratikte askerliğini 38 yaşına kadar, her üç yılda bir erteletme yükümlülüğünden kurtalmaktadırlar.

Benzer konular

Alman vatandaşlığına geçiş işlemleri

16 yaşını doldurmuş her yabancı bizzat dilekçe verebilir ve vatandaşlığa geçme sürecini böylece başlatmış olur. Bu kişiler, ikamet edilen yerin Vatandaşlık Dairesine başvurarak gerekli dilekçe formunu (Antrag auf Einbürgerung) şahsen almalıdırlar.

Devamını oku

Askerlik Egitimini Yapmak İçin Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler

Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında

Devamını oku

Almanyada Evlenme

Türk Medeni Kanununa göre evlenme yaşı 18’dir. İstisna olarak erkek veya kadın, kanuni temsilcisinin rızası ile 17 yaşını doldurunca, mahkeme kararı ile de 16 yaşını doldurunca evlenebilirler. Evlenecek taraflar Türk vatandaşı iseler Türkiye’de, Almanya’da Başkonsolosluklarımızda veya Alman Evlendirme Dairelerinde evlenebilirler. Tarafların biri Alman, diğeri Türk ise ve Almanya’da ikamet ediyorlarsa Almanya’da evlendirme dairesinde (Standesamt) evleneceklerdir. Evlilik, nikah tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili Başkonsolosluğumuza bildirilmelidir.

Devamını oku

Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler

Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 3 ay önce bölgesinde ikâmet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar. İşçiler İçin Gerekli Belgeler 1. […]

Devamını oku