Mavi Kart (pembe kart) Sıkça Sorulan Sorular

Mavi Kart (pembe kart) Sıkça Sorulan Sorular

Mavi Kart sahiplerine tanınan haklar nelerdir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Ancak bu durumdaki kişilerin askerlik hizmetini yapma yükümlülükleri ile seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları yoktur. Söz konusu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Bu kişilerin Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemler, ilgili kurum ve kuruluşlarca Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Mavi Kart nasıl düzenlenir?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere, talepleri halinde yukarıda sayılan haklardan faydalanabileceklerini gösteren Mavi Kart düzenlenerek verilir.

Mavi Kart nereden alınabilir?

Mavi Kart yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince düzenlenir. Gerekli görülen hallerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ‘nce de Mavi Kart düzenlenebilir.

Mavi Kart nasıl alınır?

Mavi Kart almak için; talebi belirten dilekçe, iki adet fotoğraf ve yabancı devlet vatandaşı olduğunu gösteren kimlik belgesi veya pasaport ile birlikte müracaat makamlarına başvurulur.

Mavi Kart, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi ve kendisi ile birlikte işlem gören çocuğuna kapalı nüfus kayıtları esas alınarak düzenlenir.

Mavi Kart kimlik belgesi gibi kullanılabilir mi?

Mavi Kart; nüfus cüzdanı, pasaport veya kimlik belgesi olarak kullanılamaz, kurumlardan hizmet alınması sırasında yabancı kimlik belgesi ile birlikte ibraz edilir.

Mavi Kart almadan kanunla verilen haklardan yararlanmak mümkün müdür?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve nüfus kaydında bu yolda açıklama bulunan kişilerin, Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan hakları kullanmalarında nüfus kayıt örneği ya da sistemden alınacak belge de yeterlidir.

Mavi Kart aldıktan sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınır mı?

Mavi Kartın düzenlenmesinde, Türk vatandaşlığının kaybından sonra kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikler dikkate alınmaz.

Çocuklar için Mavi Kart düzenlenirken fotoğraf şart mıdır?

Çocuk adına düzenlenen Mavi Karta, istenmesi halinde fotoğraf yapıştırılabilir.

Mavi Kartın kaybı halinde yenisi çıkarılabilir mi?

Mavi Kartın kaybedilmesi veya kullanılmaz hale gelmesi durumunda yetkili makamlar tarafından kart yenilenir.

Mavi Kart sahiplerinin Türk Vatandaşlığına tekrar geri dönmesi mümkün müdür?

Mavi Kart sahipleri ilgili makamlara başvurmaları halinde istedikleri zaman tekrar Türk vatandaşlığını elde edebilirler.

Türk Vatandaşlığının yeniden kazanılması halinde mavi kartın geri teslim edilmesi gerekir mi?

Mavi Kart sahibi kişinin Türk vatandaşlığını yeniden kazanması halinde Mavi Kart, nüfus cüzdanını düzenleyip veren makam tarafından geri alınarak imha edilir.

Mavi Kart sahipleri e-devlet şifresi alabilirler mi?

E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmek amacıyla, şifre zarfı talebinde bulunan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinde belirtilen doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler (Mavi Kart sahipleri), yurt dışında Konsolosluklar ve yurt içinde PTT şubeleri aracılığı ile e-Devlet Şifre Zarfı alabilmektedirler.

Şifre zarfı talebinde bulunan 18 yaşını doldurmuş başvuru sahibinden kimlik belgesi ibraz etmesi istenir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesine tabi mavi kart sahibi kimseler için, vatandaşı oldukları ülke yetkili makamlarından alınmış olan;

a. Pasaport

b. Nüfus Hüviyet Cüzdanı

c. Sürücü Belgesi

d. Evlilik Cüzdanı

belgelerinden birinin yanı sıra, ilgili mevzuatta belirtilen ve üzerinde TC Kimlik Numarası yer alan Mavi Kartın veya Nüfus Müdürlüklerinden alınan nüfus kayıt örneği ya da sistemden alınacak belgenin ibrazı zorunludur.

Benzer konular

Mavi Kart 2010/139 Sayılı Yönetmelik

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Ancak bu durumdaki kişilerin askerlik hizmetini yapma yükümlülükleri ile seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları yoktur. Söz konusu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Devamını oku

Mavi Kart 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

Devamını oku

Mavi Kart’in Tarihçesi

Bu unsurların mevcudiyeti Türk Hukukuna göre tespit edilecektir. Reşit olmak, kişiyi reşit kılan bütün durumları kapsayan bir ifadedir; dolayısıyla 18 yaşın ikmali (MK. md. 11/I), evlenme (MK. md.11/II) ve kazai rüşt (MK. md. 12) durumları reşit olmak unsurunun yerine gelmesini sağlar. Mümeyyiz olan reşit medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olduğundan (MK. md.10), bu unsurun mevcudiyeti aranmaktadır. Mümeyyiz mahcur da Türk vatandaşlığından bu yolla çıkabilir; ancak vesayet makamlarının müdahalesi ve izni şarttır (MK. md. 463/2). Vatandaşlıktan çıkma münhasıran şahsa bağlı hak olarak kabul edildiğinde vasinin rızası aranmaz (MK. md. 16).

Devamını oku

Mavi Kart 2005/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 29′uncu maddesi, 29/6/2004 tarihli ve 5203 sayılı kanunla değiştirilerek, doğumla Türk Vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından vatandaşlıktan çıkma izni alanlar ve bunların vatandaşlıktan çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları lehine önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Devamını oku