Almanya’da Boşanma Koşulları

Almanya’da Boşanma Koşulları

Eşlerden her ikisi de ayni zamanda Alman vatandaşıysa boşanma davası Almanya’da açılmak zorundadır. Türkiye’de yapılacak bir boşanma, Alman mahkemelerinde tanınmaz ve Almanya’da tekrar boşanma davası açılmak zorunluluğu doğar. Bu yüzden öncelikle Alman mahkemelerinde dava açılıp, boşanma gerçekleşir, daha sonra Türkiye’de Alman mahkemesinin kararı temyiz edilir.Eslerden biri Türk, diğeri de ayni zamanda Alman vatandaşı ise; her iki ülke mahkemesinde de dava açılabilir. Ancak bir ülkede (Almanya veya Türkiye) açılan davadan sonra, diğer ülkede de dava açılırsa, önce açılan mahkemenin karara varması beklenir. Dava önce Almanya’da açılmış ise, açılan dava karara bağlanıp kesinleştikten sonra, Türkiye’de Asliye hukuk mahkemesinde temyiz davası açılarak karar tanınır. Önce Türkiye’de dava açılmış ise, açılan dava karara bağlanıp kesinleştikten sonra, Almanya’da Adalet Bakanlığından (Berlin’de Adalet Senatörlüğü) karar bağlanır. Ayrıca yeni bir dava açılmasına gerek yoktur.

Taraflardan birinin Türkiye’de olması durumunda dava Türkiye’de açılır ve karara bağlanır.

 • Boşanma başvurusunu yapmadan evvel ayrı yaşama koşulu
  Boşanacak çiftlerin en az bir sene ayrı yaşaması gerekiyor. Ayrı yasama, eslerin evlerini ayırması anlamına geldiği gibi, ayni evi evi birlikte kulannıp, yatak odalarını ve ev masraflarını ayırma anlamına da gelmektedir.
 • Almanya’da boşanma ile neler değişir
  Boşanma ile birlikte -isteğe bağlı- eski soyadınızı taşıyabilirsiniz. Veya tekrar eski kızlık soyadınızı seçme hakkınız vardır. Şayet sağlık sigortası hakkini esiniz üzerinden kazanmış iseniz, bu boşanma ile sona erer. En geç üç ay içinde, yeni bir sağlık sigortası için müracaat etmeniz gerekmektedir. Boşanma ile birlikte Vergi karnenizin sınıfın da deüiştirmeniz gerekmektedir.
 • Evlilik süresi içinde elde edilmiş olan, gelecekteki emeklilik haklarının denkleştirilmesi prensibi
  (Versorgungsausgleich) Boşanacak çiftlerin, evli kaldıkları süre içinde ödedikleri kanuni emeklilik sigortası primleri, Emeklilik Sigortası Kurumu tarafından, iki taraf için tekrar hesaplanır. Beraber hesaplanan prim tutarları ikiye bölünür. Eslerden biri hiç çalışmasa bile, ödenen primler iki taraf arasında eşit bir şekilde bölünür.
 • Boşanma hangi mali yükümlülükler getirir
  Ayrılan çiftler mahkeme masraflarını yarı yarıya üstlenmek zorundadır. Avukat masraflarını, her iki taraf kendi öder. İşsiz ve geçim zorluğu çekenler, mahkemeye başvuracakları bir dilekçe ile mahkeme masraflarından kurtulabilir. Mahkeme masrafları, her boşanma davasında ayrı hesaplanır, ki buda eslerden her birinin aylık kazancının 3 katıdır. Bu da en az 760 Euro olarak sınırlandırılmıştır.
 • Boşanma nafaka
  Hakim , nafakaya karar verirken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını , gelirlerini , giderlerini , yaşam seviyelerini , bakmakla yükümlü oldukları kişiler olup olmadığını dikkate alır. Bunun sonucunda nafakaya karar verir. Hakim her dosyanın kendi özelliklerine göre nafaka tayin eder.

Kendisine nafaka hükmedilen eş boşanma davası kesinleştikten (bittikten) sonra ekonomik durumunun değiştiğini mevcut nafakanın geçimini sağlamaya yetmediğini belirterek nafakanın artırılması davası açabilir. Hakim tarafların her iki davadaki sosyal ekonomik durumlarını değerlendirerek mevcut nafakanın yetersiz olduğu kanaatine varırsa nafakanın arttırılmasına karar verebilir.

Nafaka yükümlüsü eş , ekonomik şartlarının değiştiğini ödediği miktarın geçimini ve ihtiyaçlarını zora soktuğunu bununla birlikte karşı tarafın ekonomik şartlarında iyileşme olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılmasını ya da miktarın indirilmesini talep edebilir. Hakim yine tarafların boşanma anındaki şartları ile artırım davası açıldığı andaki şartlarını değerlendirerek karar verir.

Benzer konular

Boşanmaya Dair Hususlar

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının, Almanya’nın Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu’nun (Internationales Privatrecht) 13. ve 14. maddesi gereğince, Alman Mahkemeleri önünde Türk yasalarına göre boşanabilmeleri mümkündür.

Devamını oku

Almanya’da Boşanma Koşulları

Eşlerden her ikisi de ayni zamanda Alman vatandaşıysa boşanma davası Almanya’da açılmak zorundadır. Türkiye’de yapılacak bir boşanma, Alman mahkemelerinde tanınmaz ve Almanya’da tekrar boşanma davası açılmak zorunluluğu doğar. Bu yüzden öncelikle Alman mahkemelerinde dava açılıp, boşanma gerçekleşir, daha sonra Türkiye’de Alman mahkemesinin kararı temyiz edilir.Eslerden biri Türk, diğeri de ayni zamanda Alman vatandaşı ise; her iki ülke mahkemesinde de dava açılabilir.

Devamını oku

Türkiye’de Boşanma

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesine boşanma denir. Günümüzde daha yaygın olmakla birlikte, boşanma evlilik kadar eskidir. Eski çağlardan beri bütün toplumlarda boşanmaya rastlanmaktadır.Boşanma, karşılıklı sevgiye, güvene ve mutluluk beklentisine dayalı olan evlilik ilişkisini sona erdirdiği için acı verici bir durumdur. Ana babanın mutsuzluğundan etkilenen çocuklar, boşanma sırasında anne ile baba arasında bir seçim yapmak zorunda kalırlar. Boşanmayla gelen değişiklikler, çoğu zaman çocukların davranış bozukluklarına yol açar.

Devamını oku

Almanya’da Evlilik

Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. “İddet müddeti” denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye’den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler

Devamını oku