Türkiye’de Boşanma

Türkiye’de Boşanma

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesine boşanma denir. Günümüzde daha yaygın olmakla birlikte, boşanma evlilik kadar eskidir. Eski çağlardan beri bütün toplumlarda boşanmaya rastlanmaktadır.Boşanma, karşılıklı sevgiye, güvene ve mutluluk beklentisine dayalı olan evlilik ilişkisini sona erdirdiği için acı verici bir durumdur. Ana babanın mutsuzluğundan etkilenen çocuklar, boşanma sırasında anne ile baba arasında bir seçim yapmak zorunda kalırlar. Boşanmayla gelen değişiklikler, çoğu zaman çocukların davranış bozukluklarına yol açar.

Bosanma icin neler gerekli

1. Avukat bulmak
Öncelikle davanızın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve boşanma işlemlerinizin  profesyonel bir elden yapılması için avukat şarttır. Çevrenizde yapacağınız küçük bir araştırma ile davanızı yürütebilecek bir avukat bulabilirsiniz.

2. Avukata vekaletname vermek – Boşanma icin gereken evraklar
Avukata verilecek boşanma vekaletnamesinde fotoğraf olması zorunludur. Bu sebeple notere giderken yanınızda 2 fotoğrafınızın bulunması gerekmektedir. Ayrıca avukata boşanma vekaletnamesi çıkartırken avukatın adı,soyadı büro adresi vergi dairesi ve TC kimlik numarası bilgilerinin de yanınızda olması gerekir.

3. Boşanma davası açmak – uyap aboneliği
Avukatınıza vekaletnameyi teslim ettikten ve davanız ile ilgili görüştükten sonra avukatınız boşanma davanızı  boşanma ile ilgili diğer taleplerinizi içeren dilekçe ile açacaktır.

TC KİMLİK NO BASİT ABONE (Örnek : 1234567890 BASİT ABONE.  YAZIP 4060 ‘a gönderdiğiniz zaman boşanma dava dosyanızdaki işlemlerden size gönderilecek SMS-KISA MESAJ ile bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğer hanım iseniz boşanma davası açıldıktan hemen sonra tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Bu talep üzerine hakim sizin ve eşinizin sosyal ekonomik durumunuzu araştırmak üzere bağlı bulunduğunuz Polis Merkezine veya Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazacaktır. Sosyal ekonomik durum araştırma yazı cevapları geldiğinde hakim tarafların ekonomik durumuna uygun ve hanım lehine uygun bir tedbir nafakasına karar verecektir.

Yine dava açıldıktan sonra çocuk kendisinde olmayan taraf , çocuğuyla görüşebilmek için şahsi münasebet tesisine karar verilmesini talep edebilir. Hakim de bunu bekletmede karara bağlamak zorundadır.

4. Boşanma davasında taraf teşkili – Boşanma dilekcesi
Boşanma davası açıldıktan sonra mahkeme karşı tarafın (davalı. adresine boşanma dilekçesini ve duruşma gününü tebliğ eder.  Böylece taraf teşkili sağlanmış olur. Yine Mahkeme davacı avukatına duruşma gününü tebliğ eder.

5. Delillerin toplanması ve tanıkların dinlenmesi
Mahkeme taraflara delil ve tanık listelerini sunmak için süre verir. Bu sürede taraflar tanıklarını bildirirler. Mahkemeden araştırılmasını istedikleri konuları  bildirirler. Mahkeme ayrıca tanıkları da dinler. Öncelikle mahkeme tanıklara davetiye çıkartır. Gelenleri dinler. Gelmeyen tanıkların polis zoruyla getirilmesine karar verir. Zira tanık olmak oy kullanmak gibi bir vatandaşlık görevidir. Bundan başka hakim , tanıklara soracağı sorularla boşanma sebeplerinin varlığını araştırır. Tarafların kusurlarını tanık beyanları ile tespit eder.  Araştırılması istenen hususları araştırır.

6. Mahkemenin kararı – Boşanma süresi
Mahkeme delilleri topladıktan sonra kararını verir. Boşanma davasını reddetmiş veya kabul etmiş olabilir.

7. Temyiz
Eğer karar taraflardan biri tarafından temyiz edilirse dosya Yargıtay’a gider. Dosya Yargıtay’dan 15-18 ay civarında gelmektedir.

8. Mahkeme kararının kesinleşmesi
Mahkemenin gerekçeli kararı hem davacıya hem de davalıya tebliğ edildikten sonra şayet temyiz edilmez ise bu karar kesinleşmiş olur. Eğer bu karar temyiz edilirse Yargıtaydan onama kararı verildiğinde bu karar da karar düzeltme yoluna taraflar gitmez ise karar kesinleşir.

9. Boşanma hükmünün nüfus kaydına geçirilmesi
Boşanma kararı kesinleşince ilgili Aile Mahkemesi Nüfus Müdürlüğüne tarafların boşandıklarını bildirir. Böylece bu durum artık nüfus kaydında da görünür.

Benzer konular

Almanyada Evlenme

Türk Medeni Kanununa göre evlenme yaşı 18’dir. İstisna olarak erkek veya kadın, kanuni temsilcisinin rızası ile 17 yaşını doldurunca, mahkeme kararı ile de 16 yaşını doldurunca evlenebilirler. Evlenecek taraflar Türk vatandaşı iseler Türkiye’de, Almanya’da Başkonsolosluklarımızda veya Alman Evlendirme Dairelerinde evlenebilirler. Tarafların biri Alman, diğeri Türk ise ve Almanya’da ikamet ediyorlarsa Almanya’da evlendirme dairesinde (Standesamt) evleneceklerdir. Evlilik, nikah tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili Başkonsolosluğumuza bildirilmelidir.

Devamını oku

Almanya’da Evlilik

Kanunlarımıza göre boşanan kadınlar, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemezler. “İddet müddeti” denilen bu zamanı doldurmadan evlenmek isteyenler, bu bekleme süresini Türkiye’den bir mahkemeye başvurarak kaldırtabilirler

Devamını oku

Almanya’da Boşanma Koşulları

Eşlerden her ikisi de ayni zamanda Alman vatandaşıysa boşanma davası Almanya’da açılmak zorundadır. Türkiye’de yapılacak bir boşanma, Alman mahkemelerinde tanınmaz ve Almanya’da tekrar boşanma davası açılmak zorunluluğu doğar. Bu yüzden öncelikle Alman mahkemelerinde dava açılıp, boşanma gerçekleşir, daha sonra Türkiye’de Alman mahkemesinin kararı temyiz edilir.Eslerden biri Türk, diğeri de ayni zamanda Alman vatandaşı ise; her iki ülke mahkemesinde de dava açılabilir.

Devamını oku