Dolarla emekliliğe son

21 Mart 2006 Salı

>> Şükran Kaban

Dolarla emekliliğe son

ANKARA- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’na eklenen bir madde ile, gurbetçiler yurt dışında çalıştıkları süre zarfında borçlarını YTL üzerinden ödeyerek emekli olabilecek. Getirilen değişiklikle, gurbetçilerin borçlanmaları için her bir gün için halen ödenmesi gereken 3.5 dolar uygulamasından vazgeçiliyor ve bunun yerine yeni bir hesaplama yöntemi getiriliyor. Buna göre borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek kazancın yüzde 32’si kadar olacak. Türkiye’de bulunan gurbetçiler borçlarını YTL üzerinden ödeyecek. Böylece mevcut uygulamada her türlü sigortalı için 3.5 dolar alınırken, yeni sistemde ödenecek prim miktarları da farklı olabilecek. Bu durumda isteyen kişi daha yüksek veya daha düşük prim hesabı üzerinden borçlanabilecek.

Bir ay içinde ödenecek
Yeni düzenlemeye göre, borçlanmayla ilgili olarak kurum tarafından tahakkuk ettirilen borç tutarı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek. Ödeme yapılan gün sayısı prim ödeme gün sayısına ve prime esas kazanca dahil edilecek. Tahakkuk ettirilen prim borcunu tebligat tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeyenler için yeniden başvuru şartı aranacak. Borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma sonrasında aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getiremeyenlere ise yaptıkları ödemeler faizsiz olarak iade edilecek.

benzer konular

9 bin gün prim ödeyen emekli olacak

Hükümetin hazırladığı ve sosyal güvenlik alanında yeni bir çok düzenlemeler içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarının yasalaşmasından sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını tamamlayıp 9 bin iş günü prim ödedikten sonra emekliliğe hak kazanabilecekler.

Emeklilik Hakları

Dolarla emekliliğe son 21 Mart 2006 Salı >> Şükran Kaban ANKARA- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’na eklenen bir madde ile, gurbetçiler yurt dışında çalıştıkları süre zarfında borçlarını YTL üzerinden ödeyerek emekli olabilecek. Getirilen değişiklikle, gurbetçilerin borçlanmaları için her bir gün için halen ödenmesi gereken […]

Almanya’dan Emeklilik Hakları(Yaş haddinden,Malulen ve Ölümden Emeklilik)

Mevcut yasal duruma göre, 65 yaşını doldurmuş ve en az 60 ay sigortalı olarak çalışmış kişilerin emekli olma hakları bulunmaktadır. 60 ayı doldurmadan 65 yaşını dolduran kişiler, emekli olamamalarına rağmen, emeklilik sigortasına ödedikleri sigorta primlerinin iadesini talep edebilirler. 2006 yılının Kasım ayında yapılan bir yasa değişikliğiyle, 2029 yılına kadar emeklilik yaş sınırı, kademeli olarak 67’ye çıkartılmıştır.

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olacak?

Dolarla emekliliğe son 21 Mart 2006 Salı >> Şükran Kaban ANKARA- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı’na eklenen bir madde ile, gurbetçiler yurt dışında çalıştıkları süre zarfında borçlarını YTL üzerinden ödeyerek emekli olabilecek. Getirilen değişiklikle, gurbetçilerin borçlanmaları için her bir gün için halen ödenmesi gereken […]