Mavi Kart 4112 Sayılı Kanun

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Kanun No: 4112

Kabul Tarihi: 7/6/1995

Resmi Gazete Tarihi: 12/06/1995

Resmi Gazete Sayısı: 22311

MADDE 1. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesinin (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yabancı muamelesi ve saklı tutulan haklar :

Madde 29. — Bu Kanun gereğince Türk Vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliği ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyle ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. 33 ve 35 inci maddeler hükümleri saklıdır.

MADDE 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

benzer konular

Mavi Kart (Pembe Kart)

Mavi Kart 4112 Sayılı Kanun TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4112 Kabul Tarihi: 7/6/1995 Resmi Gazete Tarihi: 12/06/1995 Resmi Gazete Sayısı: 22311 MADDE 1. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesinin (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki […]

Vatandaşlık Konuları

Mavi Kart 4112 Sayılı Kanun TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4112 Kabul Tarihi: 7/6/1995 Resmi Gazete Tarihi: 12/06/1995 Resmi Gazete Sayısı: 22311 MADDE 1. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesinin (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2. 11.2.1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi aşağıdaki […]