Askerlik Erteleme

Askerlik İşlemleri – Askerlik Erteleme

Önemli:
Yeni uygulanacak askerlik bedeli miktarı belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır. Dövizle Askerliğe başvuru için, oturma ve çalışma iznine sahip olarak fiilen yurtdışında en az üç yıl süre ile bulunma ve bir yıl çalışma şartı vardır. 1 Haziran 1992 tarihinden önce oturma ve çalışma iznine sahip olarak yurt dışında bulunanlar için ise bir yıl ikamet etmiş olmak ve bir yıl çalışması yeterlidir. Ödenecek toplam bedel 5.112.- EUR olup ilk taksit 1.278,- EUR olmak üzere kalan 3.834.- EUR üç eşit taksit halinde 38 yaş sonuna kadar ödenebilir. Bedelin tamamının bir kerede ödenmesi de mümkündür. Eğitim süresi bir aydır. Dönemler: 2-4 Ocak, 1-3 Nisan, 1-3 Temmuz, 1-3 Ekim’dir. Dövizle askerliğe gitmek isteyenlerin, gitmek istedikleri dönemden en az altı ay önce belgelerini tamamlaması gerekmektedir. 38 yaşını dolduranlar, dövizle askerlik hakkını kaybederler.

Gerekli şartları haiz olanlar, bir başka ifadeyle, işçi, işveren veya meslek ya da sanat icra eder sıfatlarıyla en az 3 yıl Almanya’da bulunanlar dövizle askerliğe karar aldırmakla pratikte askerliğini 38 yaşına kadar, her üç yılda bir erteletme yükümlülüğünden kurtalmaktadırlar.

İlk defa erteleme işlemi yaptıracak yükümlüler için gerekli belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı ve Pasaport,
 • Çalışma Müsaadesi (Arbeitserlaubnis) aslı ve fotokopisi, işsizlik belgesi veya sosyal yardım aldığına dair belge(Pasaportlarında süresiz oturma müsaadesi (Unbefristet) veya oturma hakkı (Aufenthaltsberechtigung bulunanların Çalışma Müsaadesi getirmesine gerek yoktur.)
 • Çalışma belgesi (Arbeitsbescheinigung),aslı ve fotokopisi, ve çalıştığına dair son aylık maaş kağıdı aslı ve fotokopisi,
 • Pasaporttaki oturma müsaadesinin (Aufenthaltserlaubnis) fotokopisi,
 • Altı adet vesikalık fotoğraf,
 • İşveren olanlar için :”Gewerbe” (Serbest iş yapma ruhsatı) ve fotokopisi ve vergi belgesi,
 • İşsiz olanlar için : Arbeitsamt’tan alınan işsizlik belgesinin aslı ve fotokopisi veya işsizlik parası alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi.
 • İkinci ve daha sonraki ertelemelerde getirilecek belgeler:
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Çalışma belgesinin (Arbeitsbescheinigung) aslı ve fotokopisi,
 • Oturma müsaadesinin fotokopisi, işsiz olanların, Arbetsamt’tan aldıkları işsizlik belgesi veya işsizlik parası aldıklarına dair belge.
 • Öğrencilerin Askerlik İşlemleri
 • Erkek öğrenciler askerlik ertelemesi yaptırabilmek için 19 yaşından itibaren Eğitim Ataşeliği’nde her öğrenim seviyesi için bir kez dosya açtırmak ve her dönem öğrenime devam ettiklerine dair bilgi vermek zorundadırlar. Eğitim Ataşeliği’nde dosyası bulunan ortaöğretim öğrencileri Ağustos ayında, yükseköğrenim öğrencileri de Eylül ayında (engeç 30 Eylül tarihine kadar)askerliklerini erteletmek zorundadırlar.

Öğrenci dosyası açtırmak için gerekli belgeler:

Ortaöğrenim öğrencileri için:

 • Başvuru formu, ( Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • Yeni tarihli öğrenci belgesi,
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 • Pasaport,
 • 5 adet fotoğraf,
 • Anne veya babanın çalışma müsaadesi.

Almanya’da liseyi bitirip yüksekokulda okuyanlar için:

 • Başvuru dilekçesi, (Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • 7 adet vesikalık fotoğraf,
 • Öğrenci belgesi aslı ve tercümesi, (2 adet)
 • Nüfus cüzdanı ve 2 adet fotokopisi,
 • Lise diploması ve 2 adet fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi, (Askerlik çağına girmiş olanlardan istenir ve ilgili Askerlik şubesinden alınır.)
 • Pasaport,
 • 10 adet 0,55 Euro’luk posta pulu.

Türkiye’de öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanıp yüksekokulda okuyanlar için:

 • (Türkiye’de M.E.Bakanlığında özel öğrenci dosyası açtırmadan gelenler)
 • Başvuru dilekçesi, (Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • Lise diploması aslı ve 2 adet fotokopisi,
 • Kayıt belgesi, (Akseptans)
 • ÖSS sonuç belgesi,
 • Nüfus cüzdanı ve 3 adet fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi,
 • Zorunlu hizmetle yükümlü ise, zorunlu hizmet belgesi,
 • İstifa belgesi, (Devlet memuru ise)
 • 7 adet fotoğraf,
 • 10 adet 0,55 Euro’luk posta pulu.
 • Türkiye’de üniversiteyi bitirip master – doktora yapanlar

(Türkiye’de M.E.Bakanlığında özel öğrenci dosyası açtırmadan gelenler):

 • Başvuru dilekçesi, (Eğitim Ataşeliğince verilir.)
 • Üniversite diplomasının aslı ve 3 adet fotokopisi,
 • Kayıt belgesi, (Akseptans)
 • Nüfus cüzdanı ve 3 adet fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi,(bağlı bulunulan Askerlik Şubesinden alınır. Askerlik kararı aldırmış ve başvuru sırasında sevk tehiri süresi olması gerekir)
 • Zorunlu hizmetle yükümlü ise zorunlu hizmet belgesi,
 • İstifa belgesi, (Devlet Memuru ise)
 • 7 adet fotoğraf,
 • 10 adet 0,55 Euro’luk posta pulu.

Başvuruların Eğitim Ataşeliğine yapılması gerekmektedir. askerliğini 38 yaşına kadar, her üç yılda bir erteletme yükümlülüğünden kurtalmaktadırlar.

Dövizle Askerlik

Bedelli Askerlik Başvurusunda Getirilecek Belgeler:

 • Başkonsolosluk tarafından düzenlenen ve bir doktor tarafından imzalanıp mühürlenmiş Son Yoklama Formu,
 • Paranın yatırıldığına dair makbuzun aslı ve üç adet fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı ve pasaport,
 • Çalışma müsaadesi, çalıştığına dair belge veya işsiz olduğuna dair belge ve fotokopileri,
 • Pasaporttaki tüm yazılı sayfaların fotokopisi,
 • 7 adet vesikalık fotoğraf,
 • Üç yıllık ihtiyarlık sigortası ödediğini gösteren belgelerin fotokopileri.

İşveren için:

Yabancı ülkede oturma ve çalışma iznine sahip olarak bir işyerinde en az üç yıl süreyle işveren olarak faaliyette bulunduğunu gösteren belge. Kamu Düzeni Dairesi (Ordnungsamt), Sanayi ve Ticaret Odası(IHK) veya işyeri açma iznini veren makamdan (Gewerbeamt) temin edilecek, işyerinin halen faaliyet gösterdiğini teyid eden onaylı bir belge.

Gemi adamı için :

Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bandralı gemilerde en az üç yıl fiilen çalıştığını gösteren belge ve ücretini yabancı ülke parası olarak aldığını gösteren belge.

 

Benzer konular

Dövizle Askerlik Hizmet Kapsamı

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az üç yıl süre ile fiilen (365*3=1095 gün) yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk Konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları,

Devamını oku

Birden Fazla Ülkede İkâmet Edenler İçin Dövizle Askerlik’ten Faydalanma Şartları

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden fiilen yabancı ülkede bulunma ve çalışma sürelerini, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla birden fazla yabancı ülkede geçirebilirler.

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Faydalanma Koşulları

Dövizle askerlik hizmeti dışında (er veya yedek subay adayı olarak veya başka bir statüde diğer askerlik hizmet statülerinden biri ile yurt içinde fiilen silâh altına alınanlar, yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış iken firar edenler, hava değişimi veya izin tecavüzü durumunda bulunanlar) diğer askerlik hizmet þekillerinden biri ile yurt içinde silâh altına alınmamış olmak

Devamını oku

Askerlik Egitimini Yapmak İçin Yurda Gelirken Yanlarında Mutlaka Getirmeleri Gereken Belgeler

Temel askerlik eğitimine sevki yapılacak yükümlüler, kendilerine duyurulan veya celp emrinde belirtilen tarihlerde yurda dönerek askere sevk işlemini yaptırmak üzere doğrudan Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına başvururlar ve yanlarında

Devamını oku

Askerlik İşlemleri – Askerlik Erteleme

Erkek öğrenciler askerlik ertelemesi yaptırabilmek için 19 yaşından itibaren Eğitim Ataşeliği’nde her öğrenim seviyesi için bir kez dosya açtırmak ve her dönem öğrenime devam ettiklerine dair bilgi vermek zorundadırlar. Eğitim Ataşeliği’nde dosyası bulunan ortaöğretim öğrencileri Ağustos ayında, yükseköğrenim öğrencileri de Eylül ayında (engeç 30 Eylül tarihine kadar)askerliklerini erteletmek zorundadırlar.

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmeti İcin Yapılan Başvurular’da Ödeme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Dövizle Askerlik Hizmeti İcin Yapılan Başvurular’da Ödeme Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 1. Yükümlüler, muhabir bankalara, konsolosluklardan alacakları iki nüsha “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile giderek, peşin veya taksitlerini döviz olarak yatırırlar. 2. Ödemelerini yapmalarını müteakip bankadan alacakları iki nüsha dekonttan birini konsolosluða teslim ederler ve “Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak […]

Devamını oku

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ İLE İLGİLİ OLARAK EN ÇOK SORULAN SORULAR

YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞIYORUM VE BU NEDENLE DE DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUM. DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Devamını oku

Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler

Dövizle Askerlik yapmak için Gereken İşlemler Dövizle Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler, bulundukları yabancı ülkedeki statülerine göre aşağıdaki belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile temel askerlik eğitimine başlamak istedikleri tarihten en az 3 ay önce bölgesinde ikâmet ettikleri T.C. Konsolosluklarına başvururlar. İşçiler İçin Gerekli Belgeler 1. […]

Devamını oku

Dövizle Askerlik Başvurusun’da Dikkat Etmesi Gereken Diğer Önemli Konular

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar; öngörülen dövizin tamamını ödemeden ve 21 gün süreli temel askerlik eğitimini yapmadan ...

Devamını oku

Dövizle Askerlik Geri Ödeme İle İlgili Hususlar

Dövizle Askerlik Geri Ödeme İle İlgili Hususlar Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, kapsamdan çıkartılanlara, askerlik görevlerini, yurt içinde tâbi oldukları statülerden biri ile yerine getirmelerinden veya getirmiş sayılmalarından sonra, Temel askerlik eğitimi sırasında veya daha önce izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkan veya Türk vatandaşlığı kaybettirilenlere, bu durumlarının belirlenmesi halinde, Temel askerlik eğitimi […]

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmeti

Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler.

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kapsam Dışına Çıkarılan Yükümlüler

Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diðer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır

Devamını oku

Dövizle Askerlik Hizmetinden Kimler Yararlanamaz

Dövizle askerlik hizmeti için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan taleplerinden vazgeçenler,

Devamını oku

Dövizle Askerlik Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Sağlık İşlemleri

Dövizle Askerlik Yabancı Ülkelerde Bulunan Yükümlülerin Sağlık İşlemleri Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız sağlık muayenelerini bulundukları yabancı ülkelerde aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yaptırabilirler. Yükümlüler Tarafından Yapılması Gereken Sağlık İşlemleri Herhangi bir hastalık ve arızası olmayan yükümlüler, konsolosluklarından alacakları son yoklama formu ile gönderildikleri en az bir tabip veya sağlık kuruluşunda muayene olduktan sonra son yoklama […]

Devamını oku

Türk Vatandaşlığından Çıkış ve Askerlik

Türk Vatandaşlık Kanunu`na göre, izin alarak Türk vatandaşlığından ayrılmak mümkündür. Yasanın 20. – 23. maddeleri ile 29. maddesi, izin alarak Türk vatandaşlığından çıkışın nasıl olacağını ve bunun hukuki sonuçlarını belirlemektedir. Ayrıca, Türk Vatandaşlığı Kanunu´nun uygulanmasına ilişkin yönetmelik de bu konulara açıklık getirmektedir.

Devamını oku